Quick Menu

[제79차 통일학세미나] Post-Covid North Korea: Observations and Perspectives

통일학세미나  통일학 포럼/세미나  2023.07.11

<제79차 통일학세미나>

  • 주 제 : Post-Covid North Korea – Observations and Perspectives
  • 일 시: 2023년 7월 10일(월) 10:00~11:30
  • 연 사: Milan Hupcej (Ambassador of the Czech Republic to Malaysia)
  • 장 소: 서울대학교 교수회관 제4회의실

*본 세미나는 연사의 요청으로 비공개로 진행되었습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Close